NATUURLIEFHEBBER


Waar de Roche en de Tillot samenkomen ligt het gehucht Bousset in een heuvelachtig en afwisselend landschap met heggen, houtwallen, kleinschalige graslandjes, snelstromende beken en naald- en loofbossen. Deze streek maakt deel uit van het Regionaal Park de Morvan. Bousset is een zeer aantrekkelijk uitgangspunt voor rustzoekers en natuurliefhebbers.

Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de roofvogels. De voor de streek erg kenmerkende rode wouwen, met hun opvallende gevorkte staarten, vallen meteen op. Ook de buizerd en de wespendief zijn er algemeen. Grote gele kwikstaarten voeren in het voorjaar spectaculaire baltsvluchten uit rondom de beekjes en de molens, soms scheert een ijsvogel over de beek en in het cultuurland rondom Bousset behoren de wielewaal, hop, grauwe klauwier, boomleeuwerik, cirlgors en europese kanarie tot de veel geziene en veel gehoorde broedvogels.
Tijdens de trektijd zult u trompetterende kraanvogels kunnen zien en horen overkomen: de Morvan ligt op de smalle trekbaan van de Scandinavische broedgebieden naar hun Spaanse overwinteringsgebieden.
De bossen en houtwallen rondom Bousset vormen een schuilplaats voor verschillende soorten uilen en spechten maar ook voor eekhoorns, reeën, edelherten, vossen, wilde katten, marters en wilde zwijnen. Een geduldige waarnemer zal zeker ragondins (de Chileense bever) kunnen ontdekken. Op sommige beschutte plekjes ritselen niet alleen muurhagedissen maar ook de veel grotere groene smaragdhagedissen. In de buurt van de poelen en beekjes zult u hier en daar vuurbuikpadjes kunnen aantreffen.

De plantenliefhebber zal meteen de met maretakken beplakte populieren aan de oever van de Roche opvallen. Een blik in de graslanden rondom de molens levert plantensoorten op die karakteristiek zijn voor een vochtige kalkrijke bodem, waaronder talrijke soorten orchideeën. Deze plantenweelde vindt onder andere zijn oorsprong in het gegeven dat de beekjes rondom de molens soms uitgestrekte delen van de aangrenzende graslanden doen overstromen. Het vee heeft hier nog alle tijd om van een kruidenrijke grasmat te genieten, waarna lekker loom wordt geherkauwd onder een oude eik.

Op korte afstand hiervandaan liggen meer natuurgebieden die zijn aangewezen als onderdeel van het NATURE-2000 netwerk, het netwerk van beschermde natuurgebieden dat de ruggengraat moet gaan vormen van de Europese natuurbescherming. Op minder dan 20 km ten noorden van Bousset liggen de Mont Beuvray en de Haut Folin (ruim 900 m hoog), met uitgestrekte bossen, graslanden op een zure bodem, snelstromende beekjes en een karakteristieke flora. Westelijk van Bousset ligt het stroomgebied van de Allier en de Loire. Hier, in de bovenloop, zijn het nog ongetemde en ondiepe rivieren waar kleine zilverreigers, kwakken, grielen en dwergsterns broeden. Langs de oevers vindt u de voor rivieroevers typerende broekbossen.

In de gîtes vindt u veel informatie, brochures e.d. over de omgeving en zeker aan te bevelen is het boek “Wandelgidsen” over de Morvan met drie trektochten en ruim 40 wandelingen. Uitgeverij Elmar, www.elmar.nl. Er is nog meer informatie te vinden op de website www.morvantourisme.com.

“Vaak hoor ik uren geen menselijk geluid, alleen het ruisen van het water en het zingen van de vogels. Alleen in de hooitijd gebeurt er wat, overal worden karren geladen met hooi. Daarna is het weer stil, het is altijd zo geweest! Vanaf de molens zit ik te genieten van een schitterend uitzicht over de onbedorven natuur van de Morvan. Overal bloemen, planten, heggen, enorme braamstruiken, brandnetels en orchideeën. Soms stortregent het, maar dat is van korte duur, even later zitten we weer in het zonnetje. Daarom is het hier zo groen”.